การบริจาคห้องสมุดของเล่น


นางแอนนาเบลพร้อมด้วยสามี อาร์มี่ และลูกสองคน จายัน อายุ 19 เดือน และ นิลลา อายุ 6 อาทิตย์ ได้เดินทางมาจากฮ่องกง และได้นำของเล่นไปบริจาคในโครงการห้องสมุดของเล่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทางมูลนิธิฯขอขอบคุณครอบครัวของคุณแอนนาเบลเป็นอย่ายิ่ง และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าทางมูลนิธิฯจะมีโอกาสได้ต้อนรับครอบครัวคุณอนาเบลอีกในโอกาสต่อไป

About The Author

admin

Other posts by

Author his web site

29

06 2012

1 Comments Add Yours ↓

The upper is the most recent comment

  1. นางปิยนุช วิเศษกลิ่น #
    1

    จะขอรับบริจาคห้องสมุดของเล่นต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
    ดิฉันทำงานอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมาค่ะ อยากพัฒนามุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กค่ะ แต่ไม่มีงบประมาณ อยากให้เด็กชนบทมีโอกาสเล่นของเล่นที่มีคุณค่า+มีประโยชน์บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะYour Comment