การให้ความร่วมมือสำหรับหลักสูตรการสอนระหว่างโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ

นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนและการสอนแก่โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษอีก 6 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมสื่อการอ่าน การสอน ทางอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมมายด์แมตท์ ซึ่งได้ทดลองใช้สอนให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนเฮดสตาร์ท

มร. เจสัน เอ็ดดูวาด, กรรมการโรงเรียนเฮดสตาร์ท ก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโปรแกรมอินเตอร์เน็ตแก่โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตด้วย

About The Author

admin

Other posts by

Author his web site

29

06 2012

Your Comment