รายได้จากการจัดงานระดมทุนการแข่งขันเป็ดยางการกุศลสูงถึงเกือบ 600,000 บาท

รายได้สุทธิในการจัดงานการแข่งขันเป็ดยางการกุศลปี 2011 (Race Day 2011) มียอดเงินสูงเกือบ 600,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายได้จากเงินบริจาค  เงินสนับสนุน  ค่าสมัครการแข่งขันต่างๆ และการขายคูปอง   499,243  บาท

 รายได้จากการขายตั๋วเป็ดยาง     224,100 บาท

รวมรายได้ทั้งหมด                     723,343 บาท

รายการค่าใช้จ่าย                      124,414 บาท

รวมรายได้สุทธิ                         598,929 บาท

มูลนิธิฯ ได้นำเงินจำนวน 25,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับต้นทุน เช่น เป็ดยาง ซึ่งสามารถนำเป็ดยางที่ซื้อไว้แล้วนั้นกลับมาใช้ใหม่ในปีต่อๆไป และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในวันจัดงาน

             ยอดเงินที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังไม่รวมถึงการบริจาคที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิเช่น การได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ ละติจูด มาร์คีย์ เป็นสถานที่ในการจัดงานระดมทุนรวมทั้งการสร้างเครื่องเป่าเป็ดยาง จากลากูน่าภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายสำหรับในการแข่งขันเป็ดยาง ซึ่งมีมูลค่ารวมมากถึง 1.4 ล้านบาท

            สุดท้ายนี้ มูลนิธิฯขอความกรุณาจากท่านที่ได้เข้าร่วมในงาน PCF Race Day 2011 ช่วยติชม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้   ทุกๆความคิดเห็นของล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานระดมทุน PCF Race Day ในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

            กรุณาส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่อีเมล director@phuketcharity.org

About The Author

admin

Other posts by

Author his web site

07

02 2011

Your Comment