มูลนิธิชุมชนคืออะไร

มูลนิธิชุมชน หรือ CF ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่อย่างใด มูลนิธิชุมชนเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1914 ที่คลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ซึ่งในปัจจุบัน มีมูลนิธิชุมชนจัดตั้งขึ้นจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าแนวคิดของมูลนิธิชุมชนนั้นจะมีมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย และมูลนิธิชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้ว ก็คือ มูลนิธิชุมชนภูเก็ต หรือ Phuket Community Foundation (PCF)

มูลนิธิชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จะสามารถเป็นพลังผลักดันให้สังคมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ซึ่งรวมถึงอำนาจทางด้านการเงินด้วย ยกตัวอย่างเช่น องค์กรโรตารี่มีสินทรัพย์ครอบคลุมทั่วโลกสูงถึง 700 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่แค่มูลนิธิชุมชน Tulsa เพียงองค์กรเดียว ก็มีสินทรัพย์ถึง 3.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่องค์กร 10 อันดับสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีทรัพย์สินรวมกันประมาณ 18 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในประเทศไทย แทบทุกคนรู้จักสโมสรโรตารี่ แต่มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่รู้จักหรือเข้าใจการทำงานของมูลนิธิชุมชน มูลนิธิชุมชนนั้นแตกต่างจากองค์กรการกุศลทั่วไป ทั้งนี้เพราะองค์กรต่าง ๆ จะสนับสนุนเงินบริจาคหรือมุ่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือนั้น ๆ ตัวอย่างองค์กรดังกล่าวในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น Soi Dog และ PAWS (ช่วยเหลือสุนัขข้างถนนและสุนัขเร่ร่อน) ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต และ Phuket Has Been Good To Us (สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน-นักศึกษา) Phuket Sunshine Village (ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กผู้ด้อยโอกาส) หรือ มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต (มุ่งเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรม)

 องค์กรต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนแต่มุ่งสร้างสรรค์การทำงานที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต แต่ถึงแม้ว่าการดำเนินการขององค์กรทั้งหลายเหล่านี้จะมีคุณค่าอย่างที่ประเมินมิได้ แต่ก็ยังปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากยังมีความต้องการอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลใด หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับประเทศหรือท้องถิ่น ซึ่งมูลนิธิชุมชนภูเก็ต ต้องการเติมเต็มความต้องการเหล่านั้น

คลิกที่นี่ เพื่อดูหนังสือจดทะเบียนการจัดตั้งมูลนิธิชุมชนภูเก็ตในนามมูลนิธิชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย

Your Comment