ผู้ดำเนินการมูลนิธิชุมชนภูเก็ต

ผศ. ปราณี สกุลพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิชุมชนภูเก็ต

ผศ. ปราณี สกุลพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิชุมชนภูเก็ต

มูลนิธิชุมชนภูเก็ตได้กำหนดจุดยืนอย่างชัดเจนที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง (ดังปรากฎว่ากรรมการของมูลนิธิท่านหนึ่งได้ตัดสินใจลาออกเนื่องจากต้องเข้าไปมีบทบาททางการเมือง) และมูลนิธิเองจะไม่เข้าข้างศาสนาหรือความเชื่อใด หรือเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติหรือชนชั้น มูลนิธิชุมชนภูเก็ตเป็นองค์กรสาธารณกุศลของไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริหารส่วนมากจะต้องเป็นคนไทย ได้แก่

  • ประธานกรรมการ ผศ. ปราณี สกุลพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  • รองประธานกรรมการ นายบัณฑูร ทองตัน  อัยการพิเศษจังหวัดพังงา
  • เหรัญญิก คุณปิยรัตน์ กุลวานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลสิริโรจน์
  • กรรมการทั่วไป

คุณนิยม ทัศนีย์ทิพากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (ประธานมูลนิธิชุมชนภูเก็ตในช่วงเริ่มก่อตั้ง)

คุณชัยยศ ปิ่นประดับ บรรณาธิการนิตยสารภูเก็ตบูเลทิน

คุณกิตติ พัฒนจินดา รองประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

คุณธนิต รัตนะกำชัย ผู้อำนวยการบริหารภูเก็ตบูเลทิน

คุณจิรดา เอกวานิช  หัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักพิมพ์มิลเลเนียม

  • กรรมการเลือกตั้ง

คุณซินเทีย แรทคลิฟท์
คุณอลาสแดร์ ฟอร์บส์ หุ้นส่วนบริหารของ ฟอร์บส์ คอมมิวนิเคชั่น (Forbes Communications)

เรามีพนักงานเต็มเวลาช่วยในการประสานงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลุล่วงตามเป้าหมายคือ คุณจรรยพร มอเรล ผู้อำนวยการมูลนิธิ และ คุณรุ้งประกาย แสงอินทร์ ผู้จัดการมูลนิธิ

Your Comment