เหตุใดเราจึงต้องมีมูลนิธิเพื่อการกุศลอีก

มูลนิธิชุมชนภูเก็ต – มิใช่เพียงการรวมตัวกันธรรมดาเพื่อการกุศล ณ จุดเริ่มต้น มีผู้สนับสนุนทางการเงินอย่างท่วมท้น มีวิสัยทัศน์คือ เพื่อรักษาไว้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในภูเก็ต โดยมิได้คำนึงถึงความเป็นมา ความเชื่อ ชนชั้นทางสังคม หรือสถานะทางการเงินของบุคคลนั้น อีกทั้งเน้นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษา (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ของเกาะ พัฒนาความปลอดภัยในสังคม และยกระดับสุขภาพของประชาชน

สถาปัตยกรรมสถานบางแห่งของภูเก็ตได้รับการสงวนอย่างงดงาม หากหลายที่ก็ถูกปล่อยปละละเลยและพังทลาย นับเป็นอีกความท้าทายในภูเก็ต

จะให้มูลนิธิฯ ทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งไม่ง่ายเลย? โดยอาศัยความเหมือนแล้ว มูลนิธิฯ เปรียบเสมือนธนาคารในการทำงานเพื่อการกุศลหรือเพื่อสังคม ซึ่งธนาคารมิได้มีสิ่งใดเป็นของตนเองเลย ธนาคารไม่มีโรงงาน ไม่ได้จ้างแรงงานหรือเปลี่ยนเหล็กให้เป็นรถ แล้วเขาทำสิ่งใดกัน เขากลับกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เป็นผู้ค้ำจุนอุตสาหกรรมและพาณิชย์โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน อีกทั้งยังมีคำแนะนำที่มีคุณค่า และทุกสิ่งดำเนินด้วยความโปร่งใส

มูลนิธิฯ ได้รับการสถาปนาขึ้นมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยมิได้แข่งขันกับมูลนิธิ องค์กร และหน่วยการกุศลอื่น หากแต่สนับสนุนหน่วยงานเหล่านั้นด้วยเงินทุน การเป็นที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือการเป็นอาสาสมัครและก่อตั้งโครงการเพื่อสังคมด้วยความโปร่งใส

  • หลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่มเอเชียเมื่อปี 2547 มีการโอนเงินจำนวนหลายพันล้านบาทจากหลายแหล่งช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามา เงินจำนวนมากเข้ามาอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้บริจาคหรือเพื่อนฝูงนำมาและกระจายกันเอง อย่างไรก็ตาม เงินบริจาคส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโครงการซึ่งมีโครงร่างงานอย่างดี (ตัวอย่างเช่น ซ่อมตัวอาคารโรงเรียน) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งมูลนิธิของคนไทย เนื่องจากการเยียวยาผู้ที่ได้รับความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไปอย่างเชื่องช้า และใครจะเป็นฝั่งคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ? ผู้บริจาคทั้งหลายจะหมดคำถามยุ่งยากเมื่อทราบว่าได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ ได้รับรู้ว่าเงินบริจาคจะนำไปใช้ตามความจำเป็นอย่างโปร่งใส และรู้ว่าจะไปสู่ที่ใด
  • เรารู้ว่าท่านมีความคิดที่จะนำสิ่งดี ๆ มาพัฒนาภูเก็ต และยังพร้อมที่จะลงมือทำอีกด้วย หากแต่ท่านยังอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือเงิน รวมถึงผู้ที่อาสาลงแรงอีกด้วย ขอเชิญท่านมาหาเรา เราจะแนะนำผู้ที่มีความสามารถตรงกับงานแก่ท่านเอง
  • หรือท่านอาจจะเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการระบายน้ำหรือด้านการศึกษา และต้องการแบ่งปันความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาสังคม แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรหรือที่ไหน ปรึกษาเราสิ เราสามารถแนะนำบุคคลที่ต้องการความเชี่ยวชาญของท่าน
  • หรือในกรณีที่ท่านมีความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ หากยังต้องการเสนอความช่วยเหลือเป็นแรงงาน ติดต่อเราได้ เราจะใส่ข้อมูลของท่านไว้ในฐานข้อมูลของเรา ซึ่งหากมูลนิธิฯ หรือโครงการเพื่อการกุศลใดต้องการแรงงาน เราจะติดต่อท่านกลับไป
  • ท้ายสุดนี้ หากท่านต้องการบริจาคสิ่งของหรือเงินทุนหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ แต่หากไม่แน่ใจว่าผู้ใดต้องการด่วนทีสุด เราสามารถให้รายละเอียดเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ท่าน

ถึงตอนนี้ท่านรู้แล้วสิว่าเราทำงานอย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นงานเพื่อสังคม เพื่อประชาชนผู้มีถิ่นฐานในภูเก็ตและรวมไปถึงคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่รักภูเก็ต รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ความแตกต่างจากหลายวิธี

กรุณาติดต่อเราด่วน (โดยใช้ข้อวิจารณ์ทางด้านล่าง) และท่านจะได้รับฐานข้อมูล ทันทีที่มีความต้องการตรงกับสิ่งที่ท่านเสนอ เราจะติดต่อกลับโดยทันที

Your Comment