กลุ่มผู้รับทุนจาก ม.ช.ภ. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเอง

ภัทรกร เนาว์ไพร (หน้าซ้าย) สอนเพ้นผ้าปาเต๊ะให้กับกลุ่มสตรีมุสลิมกมลา

กลุ่มสตรีมุสลิมบ้านบางหวาน ต. กมลา ประมาณ 25 คน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มอาชีพสตรี บางหวานพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนภูเก็ตในการจัดตั้งกลุ่มในช่วงแรก เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 24-28 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ที่บ้านบางหวาน ต.กมลา

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนทักษะในการเพ้นท์ผ้าให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป

นางลัดดา คาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มแจ้งว่า โครงการอบรมการเพ้นท์ผ้าดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท โดยมีวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมกับทางกลุ่มคือ นางภัทรกร เนาว์ไพร หัวหน้ากลุ่ม รวมไอเดียเพ้นท์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มจากบ้านบางคนที ราไวย์ ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนภูเก็ต ในโครงการทุนขนาดเล็ก เมื่อปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ สมาชิกที่เข้ารับการอบรมเพ้นท์ผ้าในช่วงดังกล่าว ยังได้รับความรู้เรื่องการทำบัญชี ครัวเรือนและบัญชีเบื้องต้น จากสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณสุดา เรืองพงศ์ศรีสุขเป็นวิทยากรอีกด้วย

About The Author

admin

Other posts by

Author his web site

04

01 2011

Your Comment