ผู้ชนะการแข่งเป็ดยาง

ประกาศผลหมายเลขเป็ดยางที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเป็ดยาง มีดังนี้

ท่านใดที่ยังไม่ได้รับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ manager@phuketcharity.org หรือ โทร. 08 1851 2280 or 08 4629 6112.

Your Comment