ข่าวสาร

รายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับมูนิธิชุมชนภูเก็ตในสื่อต่าง ๆ

(ผู้สื่อข่าว สามารถติดต่อขอข่าวสารของมูลนิธิฯ ได้ที่ press@phuketcharity.org)

 

General feature about the PCF in the Phuket Post, issue of Sept 4-17, 2009. 

General feature about the PCF in the Phuket Post, issue of Sept 4-17, 2009

 

Andaman News Young Reporter Alex reports on the opening of the third PCF Toy Library at Wat Meuang Mai. 

Andaman News Young Reporter Alex reports on the opening of the third PCF Toy Library at Wat Meung Mai.

PGTV coverage of the Hongyok Bamrung School toy library opening. Click and then scroll down to the search section. Search for “toy library”. 

PGTV coverage of the Hongyok Bamrung School toy library opening. Click and then scroll down to the search section. Search for "toy library".

Andaman News (NBT-TV) coverage of the Hongyok Bamrung School toy library opening. 

Andaman News (NBT-TV) coverage of the Hongyok Bamrung School toy library opening.

NBT TV report of donation to PCF by Jumras Pitikulsatit, owner of Chester’s Grill. 

NBT TV report of donation to PCF by Jumras Pitikulsatit, owner of Chester’s Grill.

 pobserver

The PCF at www.phuketobserver.com
Phuket Gazette feature about the PCF, June 6, 2009 (click for PDF file). 

Phuket Gazette feature about the PCF, June 6, 2009 (click for PDF file).

Or you can see the Gazette story online here.

Feature about the PCF at PhuketWan.com 

Feature about the PCF at PhuketWan.com

Your Comment