โครงการของเรา

ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ระดมทุนและกรจายทุน เราได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราเพื่อหาทุน และนำทุนดังกล่าวไปกระจายให้กับคนหรือกลุ่มใดๆ ก็ตามที่ต้องการทำสิ่งดีๆ ให้กับภูเก็ตโดยรวม หรือบางส่วนของภูเก็ต หรือแม้แต่ในท้องถิ่นพื้นที่ของพวกเขาเอง

เราหวังว่าท่านคงอยากให้การสนับสนุนโครงการเหล่านั้น ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะสนับสนุนเงินทุน สิ่งของ หรือให้ความช่วยเหลือโดยการให้คำแนะนำหากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ

มูลนิธิชุมชนภูเก็ตประกาศเปิดรับสมัครผู้เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือ 2 ครั้งต่อปี ซึ่งในปีนี้ เราประกาศรับสมัครครั้งแรกเมื่อตอนต้นปี และหลังจากที่ได้พิจารณาใบสมัครแล้ว เราได้อนุมัติเงินทุนช่วยเหลือโครงการรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ ซึ่งผู้เสนอโครงการทั้งหมดเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ต้องการหางาน หาอาชีพและรายได้เพิ่ม สามารถดูรายละเอียดของแต่ละโครงการได้ ที่นี่

นอกจากนี้เรายังมีโครงการที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่เราจัดทำขึ้นเองโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจ ทั้งส่วนบุคคลและองค์กรต่างๆ โครงการของเราได้แก่ โครงการห้องสมุดของเล่น และ โครงการขับขี่ปลอดภัย เปลี่ยนไฟท้ายให้รถจักรยานยนต์ เราชื่อว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าที่จะช่วยเหลือสังคม และช่วยส่งเสริมให้เราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากสองกิจกรรมนี้แล้ว เรายังเป็นแหล่งทุนที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่ทำขึ้นในภูเก็ต อย่างเช่น มูลนิธิเจนนิเฟอร์ สติชเชอร์ ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ถึงหกคน และโครงการ Tripz4Kidz ซึ่งพาเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสหรือยากจนไปทำกิจกรรมสนุกๆ นอกบ้านกัน

Your Comment