โครงการขับขี่ปลอดภัย ติดไฟท้ายรถจักรยานยนต์

ใครที่ขับรถในภูเก็ตช่วงมืดสนิทอาจเคยประสบกับเหตุการณ์ตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อจู่ ๆ ก็เห็นรถจักรยานยนต์ในระยะประชิด เนื่องจากไม่มีไฟท้ายของรถ หลอดไฟท้ายซึ่งมีราคาเพียง 20 บาทเท่านั้น และจากผลการสำรวจปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์จำนวนมากถึง 1 ใน 4 ของภูเก็ตที่ไฟท้ายไม่ทำงาน

เราได้รับคำตอบที่ไร้เหตุผล (ซึ่งไม่คุ้มกับเงิน 20 บาท) หรือตั้งใจทำเป็นไม่รู้ (คนข้างหลังก็ต้องมองและระวังด้านหน้าอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมี) ความจริงก็คือคนจำนวนน้อยมากที่ตรวจสอบไฟท้ายของรถจักรยานยนต์ก่อนจะนำมาใช้ – เช่นนั้นแล้ว จึงเป็นกรณีของ “ไม่อยู่ในสายตาและไม่อยู่ในใจ”

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตช่วยเปลี่ยนหลอดไฟท้ายรถจักยานยนต์

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตช่วยเปลี่ยนหลอดไฟท้ายรถจักยานยนต์

มูลนิธิชุมชนภูเก็ต ได้หระตุ้นให้ประชาชนและองค์การต่าง ๆ ได้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหานี้ โดยการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายซึ่งเสื่อมสภาพและขณะเดียวกันก็นำสื่อข้อความในเรื่องความปลอดภัยไปทั่วทั้งเกาะด้วย

มูลนิธิชุมชนภูเก็ตได้จัดทำป้ายโปสเตอร์ เผยแพร่ความรู้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์

มูลนิธิชุมชนภูเก็ตได้จัดทำป้ายโปสเตอร์ เผยแพร่ความรู้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์

มูลนิธิชุมชนภูเก็ต ได้รับความร่วมมือจาก ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์บริจาคหลอดไฟในจังหวัดภูเก็ต  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตให้ความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์และเก้าอี้ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตได้สละเวลาในวันหยุดเพื่อมาช่วยดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งมูลนิธิชุมชนภูเก็ตได้ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ซึ่งอธิบายว่าไฟท้ายช่วยชีวิตของผู้ขับขี่อย่างไร โดยเจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถอ่านขณะรอเปลี่ยนหลอดไฟ

จากการจัดโครงการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายครั้งแรก  ปรากฏว่ามูลนิธิชุมชนภูเก็ตได้ช่วยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน 150 คันปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการในครั้งนี้ประมาณ 7,000 บาท ส่วนการจัดโครงการครั้งที่ 2 แทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเรามีโปสเตอร์อยู่แล้วและยังช่วยให้ผู้ขับขี่มากกว่า 100 คันมีความปลอดภัยมากขึ้น และเราวางแผนจะมีการจัดโครงการนี้ขึ้นอีกในเร็ว ๆ นี้

Your Comment