ผู้ได้รับทุนสนับสนุน

คุณนิยม ทัศนีย์ทิพากร กรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนให้กับตัวแทนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ราไวย์ ซึ่งเงินทุนที่ได้รับ ทางกลุ่มได้นำไปซื้อตู้แช่แข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นให้ดียิ่งขึ้น

เนื่องจากมูลนิธิชุมชนภูเก็ตเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ระดมทุนและกระจายทุน ซึ่งทำงานคล้ายกับเป็นธนาคาร โดยการให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้เกิดโครงการต่างๆ ขึ้น แต่ข้อแตกต่างก็คือ ธนาคารให้ยืมเงิน แต่เราให้เปล่าในรูปแบบของการช่วยเหลือต่างๆ ด้วย

เราได้ประกาศรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนปีละสองครั้ง แล้วจากนั้นทำการพิจารณาใบสมัครและอนุมัติเงินทุนสนับสนุนให้กับโครงการ เรายังได้ให้การสนับสนุน โดยการเชื่อมโยงให้ผู้ที่สนใจให้การสนับสนุนทุน ตลอดจนผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้สามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ขอรับทุนด้วย

และเป็นนโยบายของเรา ที่จะไม่ให้เงินทุนสนับสนุนเต็มจำนวนแก่ผู้ขอรับทุน ซึ่งเราเชื่อว่าผู้ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากเรา จะยังคงรู้สึก เป็น ‘เจ้าของ’ โครงการนั้นๆ ซึ่งเราก็เชื่อว่า ความเสี่ยงในการที่เราจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มจำนวนนั้น จะทำให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรู้สึกสูญเสียความเป็น ‘เจ้าของ’ โครงการและจะทำให้โครงการนั้น กลายมาเป็นของมูลนิธิฯ ในที่สุด นอกจากนี้ ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการจะทำให้พวกเขามีความพยายาม ภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการหาทุนต่อไปรวมทั้งจัดการบริหารการเงินได้ด้วยตัวของพวกเขาเองในที่สุด

ต่อไปนี้คือรายชื่อกลุ่มที่ทางมูลนิธิชุมชนภูเก็ตให้การสนับสนุนทุน ในครึ่งปีแรกของปี 2553

 1. กลุ่มแหลมทรายเบเกอรี่  เป็นกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ที่แหลมทราย ทางตอนเหนือของเกาะ รวมกลุ่มกันเพื่อจะทำขนมอบ เบเกอรี่ขาย ทางกลุ่มยังต้องการเงินทุนช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ทำขนมเพิ่มเติม รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญในการสอนทำขนมอบ
 2. กลุ่มบางหวานพัฒนา กมลา เป็นกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าของที่ระลึก อาหารแห้งและของฝาก
 3. กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ราไวย์ เป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์คุณภาพสูง โดยใช้วิธีสกัดเย็น
 4. กลุ่มมุสลิมพัฒนา กมลา เป็นกลุ่มแม่บ้านชาวมุสลิม ที่รวมกลุ่มกันทำผ้าคลุมศีรษะสำหรับมุสลิม
 5. กลุ่มบางหวานสามัคคี ผลิตสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 6. กลุ่มชาวบ้านหมู่ 7 บ้านไสยวน ราไวย์  รวมกลุ่มกันเพื่อทำความสะอาดและพัฒนาแหล่งป่าต้นน้ำ ห้วยน้ำท่อ เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงาม
 7. กลุ่มน้ำสมุนไพร ผลิตเครื่องดื่มจากสมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 8. กลุ่มประดิษฐ์คริสมาสต์ ผลิตของประดับตกแต่งและของที่ระลึกที่ใช้ในเทสกาลคริสมาสต์และเทสกาลต่างๆ
 9. กลุ่มรวมไอเดียเพ้นท์ เพิ่มมูลค่าผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ด้วยการเพิ่มลายเพนท์ด้วยสีสันที่งดงามยิ่งขึ้น
 10. กลุ่มสปาไสยวน เป็นกลุ่มที่ให้บริการนวดสปา โดยรวมกลุ่มกันในร้านเล็กๆ ที่ราไวย์ และให้บริการนวดตามงานต่างๆด้วย
 11. กลุ่มกะลาราไวย์ ผลิตสินค้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านจากกะลามะพร้าว

1Trackbacks/Pingbacks

 1. Phuket Community Foundation » Blog Archive » ม.ช.ภ. ประกาศรับสมัครผู้เสนอโครงการ ครั้งที่ 2 15 08 10

Your Comment