กมลาแปรรูปเกษตร

กลุ่มบางหวานสามัคคีเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่กมลา ได้รวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเป็นอาหารแห้ง ของว่างและเครื่องดื่ม เช่น น้ำพริกตะไคร้ น้ำตะไคร้ น้ำส้มแขก ส้มแขกแก้ว เป็นต้น

ทางกลุ่มต้องการอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผลิตสินค้าเหล่านี้ ซึ่งมูลนิธฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นให้จำนวน 19,000 บาท โดยทางกลุ่มยังต้องการทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 28,000 บาท ในการจัดตั้งกลุ่ม ซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบในการเริ่มต้นผลิตสินค้า

 ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา

Your Comment