น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

 

กลุ่มชาวบ้านที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อาศัยอยู่ที่บ้านบางคนที ราไวย์ พวกเขาทำงานร่วมกันที่ส่วนต่อของบ้านหลังหนึ่ง เพื่อผลิต น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ คุณภาพสูง นอกจากนี้ พวกเขายังตั้งใจจะทำสบู่ที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วย ขั้นตอนการทำน้ำมันมะพร้าวทุกอย่างทำด้วยมือ ซึ่งเรามั่นใจว่าสินค้าที่ทำมีคุณภาพดีพอๆ กับที่มีอยู่ในท้องตลาดและเหมาะสมกับราคา 

ขณะนี้ได้มีบริษัทหนึ่งซึ่งเปิดขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางเว็บไซต์ ได้ให้ความสนใจที่จะช่วยสนับสนุนสินค้าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของทางกลุ่ม แต่ก็เป็นพียงขั้นตอนเริ่มต้น ซึ่งทางกลุ่มยังต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ อยู่อีก อาทิ

ด้านเงินทุน มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน 9,800 บาทให้กับทางกลุ่มเพื่อซื้อตู้แช่แข็ง ซึ่งสามารถช่วยให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งทางกลุ่มยังต้องการงบประมาณอีก 22,000 บาท สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อันจะทำให้สามารถปรับลดราคาสินค้าให้ต่ำลงกว่าที่ขายอยู่ได้

 ด้านการออกแบบ เราเชื่อว่า สินค้าจะเป็นที่ยอมรับได้ ส่วนหนึ่งมาจากสลากบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูด เราจึงต้องการผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบสลากบรรจุภัณฑ์ เข้ามาช่วยทางกลุ่มด้วย

 การตลาด สินค้าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากทางกลุ่ม คุณภาพเป็นที่ยอมรับ คุณสามารถช่วยซื้อผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่มได้ 

ต้องการให้ความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา

Your Comment