กลุ่มน้ำสมุนไพร

ชาวบ้านกลุ่มนี้ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ในตำบลราไวย์ และรวมกลุ่มกันผลิตน้ำสมุนไพรจากสมุนไพรท้องถิ่น เช่น ตะไคร้ ใบเตย และ ดอกอัญชัญ

กลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ได้สมัครขอรับการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเงินทุนขนาดเล็กจากมูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธิฯได้พิจารณามอบทุนช่วยเหลือโครงการนี้ จำนวน 8,500 บาท แต่ดลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ยังคงต้องการเงินทุน จำนวน 21,000 บาท เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม

นอกจากนี้กลุ่มน้ำสมุนไพรยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนี้ทางกลุ่มยังคงใช้ขวดพลาสติกและฉลากง่ายๆสำหรับการบรรจุภัณฑ์  ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพ (สารเคมีจากพลาสติกที่อาจจะผสมลงไปในเครื่องดื่ม) มูลนิธิชุมชนภูเก็ตจึงได้แนะนำให้ทางกลุ่มใช้ขวดแก้วมาเป็นบรรจุภัณฑ์ และนอกจากนี้พวกเขายังต้องการผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วย

วิธีการนี้อาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนทางการผลิต แต่เรารู้สึกว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับบรรจุภัณฑ์จะสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์มาเป็นขวดแก้ว ยังเป็นวิธีที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยในการบริโภคและยังเป็นการขยายตลาดที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

ดังนั้น  คุณสามารถช่วยเหลือกลุ่มสมุนไพรได้โดย

– ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในเรื่องขวดแก้วบรรจุภัณฑ์

– ช่วยออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ หรือ บริจาคเงินทุนสนับสนุน

กรุณาติดต่อเรา

Your Comment