พัฒนาห้วยน้ำท่อ

ชาวบ้านหมู่ 7 บ้านใสยวน ตำบลราไวย์ ได้รวมตัวกันดำเนินการซ่อมแซมฝาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานนาครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาป่าต้นน้ำ และ เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามหากได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับน้ำตกโตนไทร น้ำตกบางแป และอาจจะเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

มูลนิธิชุมชนภูเก็ตได้พิจารณาเห็นชอบสนับสนุนโครงการนี้เนื่องมาจากการรวมตัวกันของชาวบ้าน รวมทั้งนาวิกโยธิน 15 นาย จากกองเรือภาคที่ 3 และมูลนิธิฯได้มอบเงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จำนวน  5,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ อาทิเช่น  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้สนับสนุนน้ำดื่ม และ น้ำดื่มโค้ก จากบริษัทหาดทิพย์ จำกัด

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วย อย่างไรก็ดีมูลนิธิฯหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจากองค์กรภาครัฐในท้องถิ่น

หากคุณมีความประสงค์ที่จะบริจาคอาหาร น้ำดื่ม หรือต้องการทราบว่าโครงการนี้จะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่หรือต้องร่วมโครงการในการพัฒนาห้วยน้ำท่อ กรุณาติดต่อเรา

ที่ตั้งของห้วยน้ำท่อต้องอยู่บนเขาราไวย์ เป็นป่าที่ยังเขียวชอุ่ม สามารถมองเห็นทัศนียภาพของหนองน้ำในหาน และทะเล

สำหรับสถานที่ตั้ง ท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์   Google Earth: 7º 48′ 15.13″ N, 98º 19′ 04.77″ E.

Your Comment