กะลาราไวย์

ชาวบ้านกลุ่มนี้ตั้งกลุ่มทำงานด้วยกันโดยใช้พื้นที่ข้างบ้านของประธานกลุ่มที่ต่อยื่นออกมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้แก่ โคมไฟ และเครื่องประดับตกแต่งที่ทำมาจากกะลามะพร้าว ทางกลุ่มได้สมัครขอรับทุนสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งเราได้อนุมัติทุนสนับสนุนไปเป็นจำนวน 15,000 บาท

นอกจากนี้พวกเขายังมองหาผู้ที่สามารถฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับพวกเขาได้ ซึ่งต้องสามารถสอนให้พวกเขาสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ น่าใช้ และสามารถเปิดตลาดได้กว้างขึ้น

สินค้าที่ผลิตมาจากกะลา สามารถทำให้เป็นที่ดึงดูด น่าใช้และน่าซื้อได้ เรายังเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วที่ศรีลังกา เราเชื่อว่า ถ้าเราสามารถหาอาสาสมัครที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกะลา ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพได้ ก็จะสามารถช่วยชาวบ้านกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากการฝึกอบรมเพิ่มเติมแล้ว ทางกลุ่มยังต้องการซื้ออุปกรณ์บางส่วนเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้ได้ดียิ่งขึ้น หากท่านสามารถช่วยได้ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม กรุณา ติดต่อเรา

Your Comment