สปาใสยวน

กลุ่มสปาใสยวน มีสถานที่ให้บริการเป็นร้านนวดเล็กๆ ที่ซอย สามัคคี 2 ราไวย์ ทางกลุ่มได้ร่วมออกงานร่วมกับหน่วยงานราชการหลายแห่งหลายที่ เช่น งานกาชาดหรือเทศกาลงานฮาลาลโดยนำบริการสปาไปบริการถึงที่ 

ทางกลุ่มได้ขอทุนสนับสนุนกับทางมูลนิธิฯ เพื่อขอซื้อเก้าอี้นวดเท้า เนื่องมาจากทางกลุ่มยังขาดเก้าอี้นวดเท้าสำหรับใช้ในร้าน ทำให้ไม่สะดวกทั้งในการให้บริการและการใช้บริการจากลูกค้า เนื่องจากจะต้องนวดบนเตียงนวด ตลอดจนไม่สะดวก เวลาที่ต้องไปให้บริการนวดนอกสถานที่ ซึ่งเดิมต้องขนเตียงนวดออกไป ซึ่งทั้งใหญ่ หนัก และไม่สะดวกในการขนส่ง ทางมูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการซื้อเก้าอี้นวดเท้าให้ทางกลุ่ม เป็นมูลค่า 5,000 บาท ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมให้ทางกลุ่มทำงานได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มรายได้ให้ทางกลุ่มมากขึ้น

หากท่านต้องการให้ความช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินเพิ่มเพื่อให้พวกเขาสามารถซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานเพิ่มเติม หรือต้องการเรียกใช้บริการสปาจากพวกเขาในกิจกรรมใดๆ ก็ตาม กรุณาติดต่อเรา ที่นี่

Your Comment