พิธีเปิดห้องสมุดของเล่นโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง

ภาพจากพิธีเปิดห้องสมุดของเล่นโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง

มูลนิธิชุมชนภูเก็ตขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีเปิดห้องสมุดของเล่นในครั้งนี้

[svgallery name=”HB library”]

Your Comment