ห้องสมุดของเล่นโรงเรียนวัดเทพนิมิตร

ภาพจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของห้องสมุดของเล่นโรงเรียนวัดเทพนิมิตร     

คุณนิยม ทัศนีย์ทิพากร กล่าวรายงานในพิธีเปิดห้องสมุดของเล่น

คุณนิยม ทัศนีย์ทิพากร กล่าวรายงานในพิธีเปิดห้องสมุดของเล่น แขกผู้มีเกียรติและผู้บริจาค ร่วมกันเปิดป้ายห้องสมุดของเล่น

ภายในห้องสมุดของเล่น

ภายในห้องสมุดของเล่น

คุณ รีน แวน เจนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกลุ่มแวนเลียร์ ผู้บริจาครายใหญ่

คุณ รีน แวน เจนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกลุ่มแวนเลียร์ ผู้บริจาครายใหญ่

Your Comment